ModelLoai APisen
iPhone 5200.000
iPhone 5s200.000300.000
iPhone 6300.000400.000
iPhone 6 Plus350.000450.000
iPhone 6s350.000450.000
iPhone 6s Plus400.000500.000
iPhone 7450.000550.000
iPhone 7 Plus500.000650.000
iPhone 8500.000
iPhone 8 Plus600.000

Thời gian thay pin từ 10 – 30 phút ( lấy liền)

Thời hạn bảo hành:
Loại A: 03 tháng
Pisen: 12 tháng